logo el ain 01

הודעות דחופות

הודעה לציבור בדבר קורונה

עקב ההחמרה בהנחיות הממשלה ומשרד הבריאות בעניין הקורונה, הוחלט לסגור את סניפי תאגיד אלעין בפני קבלת הקהל.

קרא עוד

בעניין קורונה

עקב התפשטות נגיף הקורונה בארץ ע"פ הוראה של רשות המים :כל תושב אשר מופיע אצלו תסמינים של חום , שיעול או קושי נשימה או תסמין נשמתי אחר מתבקש לא להגיע למשרדי התאגיד. מאחלים רק בריאות שלמה לכולם

קרא עוד

הודעות וחדשות

מים אדומים

הודעה לציבור תופעת "מים אדומים" באזור הגליל הודעת רשות המים ומשרד הבריאות

خبر للصحافة - سلطة المياه ووزارة الصحة

خبر للصحافة - سلطة المياه ووزارة الصحة

בדיקת איכות המים

לפי סעיף 14 ו- 13 לתקנות בריאות העם , צרכן זכאי לבקש ביצוע בדיקת איכות מים בנכסו ע"י התאגיד בתשלום נוסף בהתאם לדין

החזקת מלאי מים לשתיה בבית

תאגיד המים והביוב האזורי "אלעין" ממליץ על החזקת מלאי מים לשתיה בבית - המצב המומלץ החזקת 4 ליטר לנפש כפול שלוש כמספר הנפשות בבית.

מוקד תקלות, טלפון לתשלום בכרטיסי אשראי  ולבירורים בנוגע לחשבון
*3177
1800-505-106

מס. טלפון חינם לפניות הציבור:
1-800-800-850
Go to top