pdfבדיקת תוכנית היטלים

 

 

pdfטופס התקנת מד

pdfנוהל ביחידת היטלים

pdfנוהל עם הליכים - טיפול במועצה

pdfחוק דמי הקמה

שעות קבלת קהל:

יום שלישי 10.30-13.30

יום חמישי 9.00 עד 12.00

יום שבת 9.00 עד 14.00