תאגיד המים והביוב האזורי "אלעין"
מודיע בזה שסניף ג'דידה-מכר סגור עד להודעה חדשה