עם החזרה ההדרגתית לשגרה, מרכז קבלת קהל סניף כפר יסיף פתוח לשירותכם . שאר הסניפים סגורים זמנית לאור ההנחיות , עד הודעה חדשה בעניין.
 
מאחלים רק בריאות שלמה לכולם